0541 146 65 66
Sosyal Medya Hesaplarımız

Müteahhitin Evi Geç Teslim Etmesi Nedeniyle Kira Alacağı

Müteahhitin Evi Geç Teslim Etmesi Nedeniyle Kira Alacağı

Yargıtay Kararları

DİRENİM NEDENİYLE KİRA YOKSUNLUĞUNUN İSTENMESİ

22- Dava inşaat sözleşmesinde temerrüde düşen yükleniciden arsa sahibinin sözleşme gereği tazminat talebine ilişkindir. Yanlar arasındaki sözleşme 18.8.1995 tarihinde akdedilmiş olup, sözleşme tarihinde bina yapılacak arsanın imar durumu belli değildir. İmar çalışmaları 1996 yılında sonuçlanmış ve yapı ruhsatı 18.3.1998 tarihinde verilmiştir. Sözleşmenin 15. maddesinde kabul edilen 30 aylık ifa süresinin yapı ruhsat tarihinden başlatılması ile inşaatın bitirilerek bağımsız bölümlerin davacıya teslim edilmesi gereken tarih 18.9.2000’dir. Davacı arsa sahipleri asıl dava kapsamında gecikme nedeniyle 1. yıl için kira tazminatı talep ettiğinden 18.9.2000 tarihi ile 18.9.2001 tarihi arasında geçen 1 yıl için kira tazminatına hükmedilmesi gerekirken mahkemece sözleşmenin 15. maddesi yanlış yorumlanarak 6 aylık süre için kira tazminatına hükmedilmesi doğru olmamıştır. Sözleşmenin 15. maddesinde 30 aylık ifa süresinde inşaat teslim edilmezse her bir daire için günün rayiçlerine göre kira ödeneceği bu ek sürenin 6 ayı geçemeyeceği, ek süre sonunda da inşaat bitmez ise sözleşmenin feshedilmiş sayılacağı kararlaştırılmıştır. Maddede öngörülen 6 aylık süre kira talep edilebilecek süre olmayıp sözleşmenin feshi yoluna gidilemeyecek asgari süreyi düzenlemektedir. Bu itibarla kira tazminatına 6 aylık süre ile sınırlı olarak hükmedilmesi doğru olmamıştır (15. HD. 10.11.2004, 138/5756).

Bu alanlarda inşaat mühendisi, mimar hukukçu uzmanlarımız bilirkişi, danışmanlık, uzman görüşü hizmeti vermektedir.