0541 146 65 66
Sosyal Medya Hesaplarımız

İnşaat Yasağının Teslim Süresine Eklenmesi Gerekir

İNŞAAT YASAĞININ TESLİM SÜRESİNE EKLENMESİ GEREKİR

20- Yanlar arasındaki 16.10.1996 günlü sözleşmenin 6. maddesinde işin 30.12.1997 tarihine kadar iskan ruhsatları alınarak teslim edileceği kabul edilmiş, taraflar bu süreyi ek sözleşmeyle ruhsat alım tarihinden itibaren 36 ay olmak üzere 27.11.1999 gününe uzatmıştır. Gerek ilk sözleşmedeki ve gerekse ek sözleşmedeki süreye ilişkin bu hükümler akitle belirlenmiş kesin vadedir. ( BK. Madde 107 ). Teslim süresi yanlarca kesin biçimde kararlaştırıldığından artık bölgede inşaat yasağı bulunduğu ve bu olgunun teslim süresini etkileyeceği savı dinlenemez. Hal böyle olunca davacı arsa sahibi kararlaştırılan kesin süreden 10.9.2001 olan dava tarihine kadar olan gecikme için ilk sözleşmenin 7. maddesinde hükme bağlanan cezayı isteyebilir. Ancak, davalı yapı kooperatifi olup, gerek Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 7.2.1996 tarih, 1956-45 sayılı kararıyla ve gerekse Dairemiz uygulamasında tacir sayılmadığından hüküm altına alınacak cezanın BK.nun 161/son maddesi uyarınca tenkisi olanaklıdır. (15. HD. 15.10.2003, 1782/4774).

Bu alanlarda inşaat mühendisi, mimar hukukçu uzmanlarımız bilirkişi, danışmanlık, uzman görüşü hizmeti vermektedir.