0541 146 65 66
Sosyal Medya Hesaplarımız

İnşaat Sözleşmelerinde Ceza İndirimi

İnşaat Sözleşmelerinde Ceza İndirimi

CEZA KOŞULUNUN İNDİRİLMESİ

6- Sözleşmeciler ceza koşulunun miktarını belirlemekte serbest iseler de, BK. md. 161/son gereğince, yargıç “aşırı çok” gördüğü cezaları kendiliğinden indirmekle yükümlüdür. Ceza koşulunun fahiş olup olmadığı, tarafların iktisadi durumu, özel olarak borçlunun ödeme gücü ile birlikte, borçlunun borcunu yerine getirmemiş olması nedeniyle sağladığı yarar, borçlunun kusur derecesi ve borca aykırı davranış ağırlığı ölçü alınarak belirlenmeli ve hüküm altına alınan ceza miktarı, hak ve adalet kurallarına uygun olarak saptanmalıdır (13. HD. 20.5.2008, 1958/6943; 13. HD. 20.5.2008, 1540/6896).

Bu alanlarda inşaat mühendisi, mimar hukukçu uzmanlarımız bilirkişi, danışmanlık, uzman görüşü hizmeti vermektedir.