0541 146 65 66
Sosyal Medya Hesaplarımız

İnşaat

Anasayfa » İnşaat
Datça, Marmaris, Bodrum Muğla Şantiye Şefi
İnşaat mühendisliği, malzeme ve tekniği en iyi şekilde bir araya getiren, yapıların plan, proje, yapım ve denetlenmesiyle uğraşan temel mühendislik...
1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu
4687 EMLAK VERGİSİ KANUNU Kanun Numarası                         : 1319 Kabul Tarihi                                : 29/7/1970 Yayımlandığı Resmî Gazete    : Tarih  : 11/8/1970       Sayı  ...
Tapu Numarataj Hatası
Numarataj konusu belediyeler tarafından sıkça hata yapılan ve bunun sonucunda ciddi mağduriyetler yaşanan bir alandr. Bu konuda verdiğimiz örnek...
Kiradan Mahrumiyet Tazminatı
KİRADAN MAHRUMİYET TAZMİNATI 11- Davacı vekili 15.5.1980 günlü dava dilekçesinin ( 4 ) numaralı bendinde, 22.2.1978 ila 22.4.1980 tarihleri arasında geçen...
İnşaat Sözleşmelerinde Ceza İndirimi
İnşaat Sözleşmelerinde Ceza İndirimi CEZA KOŞULUNUN İNDİRİLMESİ 6- Sözleşmeciler ceza koşulunun miktarını belirlemekte serbest iseler de, BK. md. 161/son gereğince, yargıç...
Ruhsatsız Yapının Yıkılması
RUHSATSIZ OLARAK YAPILAN AÇIK BETON PERGOLE – YAPI KAPSAMI –  RUHSATA TABİ OLMAYAN YAPI (İDDGK. 17.10.2008, 400/1801) Dava, İzmir, Çeşme,...
İnşaat Yasağının Teslim Süresine Eklenmesi Gerekir
İNŞAAT YASAĞININ TESLİM SÜRESİNE EKLENMESİ GEREKİR 20- Yanlar arasındaki 16.10.1996 günlü sözleşmenin 6. maddesinde işin 30.12.1997 tarihine kadar iskan ruhsatları alınarak...
Hakediş Raporuna  İtiraz
HAKEDİŞ RAPORUNA USULÜNE UYGUN İTİRAZ EDİLMEMESİNİN SONUÇLARI Yanlar arasında imzalanan 17.10.2005 tarihli sözleşmenin 15.2. maddesinde fiyat farkı verileceği kabul edilmiş,...
Anahtar Teslim İnşaat  Ne Demektir
İnşaatın Anahtar Teslimi Ne Demektir? KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN EKSİK İŞ BEDELİ TALEBİ EKSİK İŞLER BEDELİ TALEBİ ANAHTAR TESLİMİ...
Gecikme Kira Tazminatı
GECİKME (KİRA) TAZMİNATI 13- Dava, kat karşılığı inşaat sözleşmesine dayalı gecikme tazminatı (kira) istemine ilişkindir. Taraflar arasındaki 5.7.1999 tarihli kat karşılığı inşaat...
Kaçak Yapıda Gecikme Tazminatı
KAÇAK YAPIDA GECİKME TAZMİNATI İSTEMİ 18- Yanlar arasındaki uyuşmazlık, Borçlar Yasasının 355. maddesinde tanımlanan eser sözleşmesinin bir türü ve karşılıklı haklar...
Yapım Sözleşmesinin Biçimi
YAPIM SÖZLEŞMESİNİN BİÇİMİ 30- Borçlar Yasasında gösterilen yapım sözleşmesi, yasaca yazılı biçime bağlı tutulmamıştır. Ne var ki; sözleşme ilişkisi usul yasası...
İnşaatın Zamanından Bitirilememesinden Sözleşme Feshi
İŞ SAHİBİ, İŞİN ZAMANINDA BİTİRİLEMEYECEĞİNİN ANLAŞILMASI ÜZERİNE TESLİM TARİHİNDEN ÖNCE SÖZLEŞMEDEN DÖNEBİLİR 10- Davacı arsa sahibi, davalılardan yüklenici Hüseyin ile 25.1.1990...
Sözleşmeye Aykırı İnşaat
SÖZLEŞMEYE AYKIRI İNŞAAT 3- Yanlar arasında biçimine uygun olarak düzenlenen (…) tarihli sözleşme ile davalı yüklenici davacıya ait arsa üzerinde kat...
Ruhsatsız Yapıya Ruhsat Almak
RUHSATSIZ YAPIYA RUHSAT ALMAK 15- Bütün yapılar için yerel idarelerden yapı izni alınması zorunludur. Ruhsatsız ( kaçak ) veya ruhsata aykırı...
Yükleniciden Alacağı Bulunan Üçüncü Kişinin Arsa Sahibine Dava Açması
Yargıtay Kararları Yükleniciden Alacağı Bulunan Üçüncü Kişinin Arsa Sahibi Aleyhine Dava Açması HUKUK DAİRESİ 1990/1105 1990/3417 18.9.1990 ÖZET : Taraflar arasındaki...
Zararın Belirlenmesi için İnşaat Mühendisi
Yargıtay Kararları Zararın Belirlenmesi  için İnşaat Mühendisi 5- Fark yöntemi gereğince zarar, mal varlığının zarar verici olaydan sonraki durumu ile zarar...
İnşaatta Zorunlu İlave İşler
Yargıtay Kararları ZORUNLU İLAVE İŞLER 28- Binanın yapı ruhsatı 27.2.1996 tarihinde 5 bloklu 44 daire için alınmış, 31.12.1997 tarihinde düzenlenen yenileme...
12