0505 543 37 42
Sosyal Medya Hesaplarımız

inşaat mühendisi bilirkişi ile Etiketlenen Konular

Anasayfa » inşaat mühendisi bilirkişiEtiketi
Kiradan Mahrumiyet Tazminatı
KİRADAN MAHRUMİYET TAZMİNATI 11- Davacı vekili 15.5.1980 günlü dava dilekçesinin ( 4 ) numaralı bendinde, 22.2.1978 ila 22.4.1980 tarihleri arasında geçen...
İnşaat Sözleşmelerinde Ceza İndirimi
İnşaat Sözleşmelerinde Ceza İndirimi CEZA KOŞULUNUN İNDİRİLMESİ 6- Sözleşmeciler ceza koşulunun miktarını belirlemekte serbest iseler de, BK. md. 161/son gereğince, yargıç...
İnşaat Yasağının Teslim Süresine Eklenmesi Gerekir
İNŞAAT YASAĞININ TESLİM SÜRESİNE EKLENMESİ GEREKİR 20- Yanlar arasındaki 16.10.1996 günlü sözleşmenin 6. maddesinde işin 30.12.1997 tarihine kadar iskan ruhsatları alınarak...
Hakediş Raporuna İtiraz
HAKEDİŞ RAPORUNA USULÜNE UYGUN İTİRAZ EDİLMEMESİNİN SONUÇLARI Yanlar arasında imzalanan 17.10.2005 tarihli sözleşmenin 15.2. maddesinde fiyat farkı verileceği kabul edilmiş,...
Anahtar Teslim İnşaat Ne Demektir
İnşaatın Anahtar Teslimi Ne Demektir? KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN EKSİK İŞ BEDELİ TALEBİ EKSİK İŞLER BEDELİ TALEBİ ANAHTAR TESLİMİ...
Gecikme Kira Tazminatı
GECİKME (KİRA) TAZMİNATI 13- Dava, kat karşılığı inşaat sözleşmesine dayalı gecikme tazminatı (kira) istemine ilişkindir. Taraflar arasındaki 5.7.1999 tarihli kat karşılığı inşaat...
Kaçak Yapıda Gecikme Tazminatı
KAÇAK YAPIDA GECİKME TAZMİNATI İSTEMİ 18- Yanlar arasındaki uyuşmazlık, Borçlar Yasasının 355. maddesinde tanımlanan eser sözleşmesinin bir türü ve karşılıklı haklar...
Yapım Sözleşmesinin Biçimi
YAPIM SÖZLEŞMESİNİN BİÇİMİ 30- Borçlar Yasasında gösterilen yapım sözleşmesi, yasaca yazılı biçime bağlı tutulmamıştır. Ne var ki; sözleşme ilişkisi usul yasası...
İnşaatın Zamanından Bitirilememesinden Sözleşme Feshi
İŞ SAHİBİ, İŞİN ZAMANINDA BİTİRİLEMEYECEĞİNİN ANLAŞILMASI ÜZERİNE TESLİM TARİHİNDEN ÖNCE SÖZLEŞMEDEN DÖNEBİLİR 10- Davacı arsa sahibi, davalılardan yüklenici Hüseyin ile 25.1.1990...
Sözleşmeye Aykırı İnşaat
SÖZLEŞMEYE AYKIRI İNŞAAT 3- Yanlar arasında biçimine uygun olarak düzenlenen (…) tarihli sözleşme ile davalı yüklenici davacıya ait arsa üzerinde kat...
Ruhsatsız Yapıya Ruhsat Almak
RUHSATSIZ YAPIYA RUHSAT ALMAK 15- Bütün yapılar için yerel idarelerden yapı izni alınması zorunludur. Ruhsatsız ( kaçak ) veya ruhsata aykırı...
Yükleniciden Alacağı Bulunan Üçüncü Kişinin Arsa Sahibine Dava Açması
Yargıtay Kararları Yükleniciden Alacağı Bulunan Üçüncü Kişinin Arsa Sahibi Aleyhine Dava Açması HUKUK DAİRESİ 1990/1105 1990/3417 18.9.1990 ÖZET : Taraflar arasındaki...
Zararın Belirlenmesi için İnşaat Mühendisi
Yargıtay Kararları Zararın Belirlenmesi  için İnşaat Mühendisi 5- Fark yöntemi gereğince zarar, mal varlığının zarar verici olaydan sonraki durumu ile zarar...
İnşaatta Zorunlu İlave İşler
Yargıtay Kararları ZORUNLU İLAVE İŞLER 28- Binanın yapı ruhsatı 27.2.1996 tarihinde 5 bloklu 44 daire için alınmış, 31.12.1997 tarihinde düzenlenen yenileme...
Kat Karşılığı İnşaat Sözleşme Feshi
Yargıtay Kararları ALACAK DAVASI . KAT KARŞILIĞI İNŞAAT BEDELİ . AYIPLI İMALATIN GİDERİM BEDELİ . KAROT DENEYİ . GİZLİ AYIP...
İmara Aykırılığın Giderilmesi
Yargıtay Kararları İMARA AYKIRILIĞIN GİDERİLMESİ 17- Yerel yönetimlerden izin ( ruhsat ) alınmaksızın yapılan yapılar ile ruhsata aykırı yapılan yapılar yahut...
İnşaat Ruhsatı Alınmadan İnşaata Başlanması
Yargıtay Kararları İNŞAAT RUHSATI ALINMADAN İNŞAATA BAŞLANMASI 34- 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun emredici hükümleri uyarınca, ilgili mercilerden inşaat ruhsatı alınmadan inşaata...
Müteahhitin Evi Geç Teslim Etmesi Nedeniyle Kira Alacağı
Müteahhitin Evi Geç Teslim Etmesi Nedeniyle Kira Alacağı Yargıtay Kararları DİRENİM NEDENİYLE KİRA YOKSUNLUĞUNUN İSTENMESİ 22- Dava inşaat sözleşmesinde temerrüde düşen...
12