0505 543 37 42
Sosyal Medya Hesaplarımız

Blog

Anasayfa » Blog (3. Sayfa )
Olay Yerinde Bulunabilecek Maddi Delil Çeşitleri
3.8. Olay Yerinde Bulunabilecek Maddi Delil Çeşitleri Olay yerlerinde çok değişik ve değişken delillerin bulunması söz konusudur. Delillerin bulunuş özellikleri koruma tedbirleri almada...
Elektrik Kazaları Olay Yerlerinin Korunması
Elektrik Kazaları Olay Yerlerinin Korunması 2.6. Elektrik Kazaları Vb. Olay Yerlerinin Korunması Her türlü olay yerinde elektrik arızalarına ve kaçaklarına dikkat edilmesi...
Olay Yeri ve Delil Güvenliğinin Yasal Dayanakları
4. OLAY YERİ VE DELİL GÜVENLİĞİNİN YASAL DAYANAKLARI Polisin yapmış olduğu hizmetlerin temel dayanakları şüphesiz ki anayasa ve kanunlardır. Bu...
Kriminal İnceleme Nedir ?
Kriminal İnceleme Hizmeti Verdiğimiz Konular için tıklayınız. •Parmak İzi İnceleme   • Balistik İnceleme • Cinayet, İntihar, Kaza, Hırsızlık belge bulgularının  çözümlemesi...
Olay Yeri Güvenliğini Etkileyen Faktörler
OLAY YERİNİ KİMLERE VE NELERE KARŞI KORUMA Bu aşamada olayın genel bütünlüğü içinde ilk ekibin olaya el koyması çok önemlidir....
Olay Yerinin Korunmasında Yapılan Hatalar
7.2. Olay Yerinin Korunmasında Yapılan Hatalar Olayyerinin yabancılardan, ilgisiz kişilerden korunamaması (mağdur yakınları, meraklı kişiler, basın mensupları vb.). İlk müdahalede olayın...
Olay Yerinin Korunması ve Bilirkişi
6. OLAY YERİNİN KORUNMASI Olay yeri ortamı sınırsız çeşitlilikte cisim, madde ve alanlardan oluşmaktadır. Bu nedenle olay yerine gelen polis burada, herhangi...
Su Altı Olay Yeri Koruma ve Kriminal İnceleme
1.3. Islak/sulu ve Su Altındaki Alanlar Olay yerinin ve suç eşyasının (silah, oto, çalıntı mal vb.) yerinin ıslak veya su altında...
Emrah Serbes Kazasında Bilirkişi Raporu
Emrah Serbes Kazasında Bilirkişi Raporu Kararı Trafik kazaları, hasarlı, yaralamalı ve ölümlü olarak ortaya çıkar. Özellikle ölümlü trafik kaza olayları şüpheli...
Grafoloji Bilirkişi
  Grafoloji Nedir ? Grafoloji Bilirkişi      Grafoloji (Graphologie, Graphology); “graphein”, yazmak ve “logos”, bilim’den meydana gelen ‘elyazısını inceleyen...
Türkiyede Bilirkişi Hizmeti Verme Yetkisi Olan Kurum ve Kuruluşlar
TÜRKİYEDE BİLİRKİŞİ  HİZMETİ VERME YETKİSİ OLAN KURUM ve KURULUŞLAR   Delillerin değerlendirilmesi önemlidir. Sistem birbirini tamamlar ve bütünler halde olmalıdır....
Ankara Bilirkişi Hizmeti Veren Yerler
ANKARA BİLİRKİŞİ HİZMETİ VEREN YERLER Bilirkişi niteliği gereği bir çok konuda bilirkişi işinin yapılması gerekmektedir. Kanun ve uygulamada şahıs (gerçek)...
Bilirkişi Raporuna Ek Rapor Desteği
BİLİRKİŞİ RAPORUNA EK RAPOR DESTEĞİ Bilirkişi raporundaki eksiklikler, ek rapor veya açıklamayla giderilemeyecekse, rapor hükme esas almaya tamamen elverişsizse, bilirkişiyi...
İş Mahkemelerinde Bilirkişi Raporu
İŞ MAHKEMELERİNDE BİLİRKİŞİ RAPORU İş hayatında birçok uyuşmazlık ortaya çıkmaktadır. bunlar, uzlaşma, arabulucu veya şahıslar kendi yöntemleri ile çözmesinin yanında...
Ek Bilirkişi Raporu Alınması
EK BİLİRKİŞİ RAPOR ALINMASI Bilirkişiden ek rapor alınması, aynı bilirkişiden, sunduğu görüşte mevcut eksiklikleri tamamlaması veya sunduğu görüş üzerine yöneltilen,...
Bilirkişi Raporuna İtiraz
BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ Bilirkişi raporu tarafların beklentilerini karşılamayabilir; rapor bir takım eksiklikleri barındırabilir. Böyle bir durumda taraflar başta olmak üzere...
Bilirkişi Raporunun Davaya Etkisi
BİLİRKİŞİ RAPORUNUN DAVAYA ETKİSİ Bilirkişi raporu serbestçe değerlendirir. Bilirkişiyi görevlendiren merci, bilirkişinin oy ve görüşü ile bağlı değildir. Delillerin serbestçe...
Bilirkişi Raporu Nasıl Sorgulanır?
Bilirkişi Raporu Sorgulama Bilirkişi raporu ilgili birime (şahıs, savcılık, mahkeme) verilir. Bu makamlarda raporların suretlerini davda taraf olanlara verirler. Şahıs...