0541 146 65 66
Sosyal Medya Hesaplarımız

Trafik Kazalarında Kusur Tespiti ve Bilirkişiliği Eğitimi Sertifika Programı

Trafik Kazalarında Kusur Tespiti ve Bilirkişiliği Eğitimi Sertifika Programı

ÖN KAYIT FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

ÖN KAYIT FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

Programın Amacı:
Program trafik kazalarında bilirkişilik yapmak isteyen katılımcılara güncel mevzuata
ve uygulamaya dayalı pratik bilgiler vermeyi amaçlamaktadır.

İÇERİK:
• TRAFİK BİLİRKİŞİLİĞİNİN MEVZUATTAKİ YERİ,
• KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU VE KARAYOLLARI TRAFİK
YÖNETMELİĞİNE GÖRE TANIMLAR VE TEMEL KAVRAMLAR,
• TRAFİK KAZASININ TANIMI VE ÖZELLİKLERİ;
o Taksir,
o Bilinçli taksir,
o Olası kast,
o Kast
• KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUN TRAFİK KAZASINI ORTAYA
ÇIKARAN ETKEN MADDELERİ İLE DİĞER MADDELERİN
İRDELENMESİ,
o Karayolları trafik kanunu madde 46-84 arası,
o Karayolları trafik yönetmeliğinin madde 94-156 arası.
• OLUŞ ŞEKLİNE GÖRE TRAFİK KAZASI TÜRLERİNİN İRDELENMESİ,
o Karşılıklı çarpışma,
o Arkadan çarpma,
o Yandan çarpma,
o Yan yana çarpışma,
o Duran araca çarpma,
o Zincirleme çarpışma,
o Çoklu çarpışma,
o Engel/cisim ile çarpışma,
o Yayaya çarpma,
o Hayvana çarpma,
o Devrilme, savrulma, takla atma,
o Yoldan çıkma,
o Araçtan insan düşmesi,
o Araçtan cisim düşmesi.
• KAVŞAK KAZALARI;
o Trafik ışıklı kavşak kazaları,
o Bölünmüş yol kavşak kazaları,
o Trafik işaret levhalı kavşak kazaları,
o Kontrolsüz kavşak kazaları.
• MOTOSİKLET VE BENZERİ ARAÇ KAZALARI,
• YAYA KAZALARI,
o Yaya yürüme hızları.
• YOLCU KAZALARI,
• BÜYÜK ARAÇ (KAMYON, ÇEKİCİ, OTOBÜS GİBİ) KAZALARI,
o Takoğraf çıktı analizi
§ Elektronik takoğraf,
§ Analog (Mekanik-Elektro Mekanik) takoğraf,
§ Dijital (Sayısal) takoğraf çıktı analizleri.
• TRAFİK KAZASINA KARIŞAN ARAÇLARIN HIZ TESPİT FORMÜLLERİ,
o Fren izine göre ilk başlangıç hız tespiti,
o Fren izine göre çarpma anındaki hız tespiti,
o Bilinen hızına göre ortaya çıkabilecek fren izi mesafesi
tespitleri,
o Kamera kaydına göre yapılan hız tespiti.
• ALKOLLÜ SÜRÜCÜ KAZALARI,
o Alkolün etkisi ile trafik kazasına sebebiyet vermek,
o Trafik kazasında alkollü olmak.
• KAZA MAHALLİNDEKİ İZ VE DELİLLER İLE BU DELİLLERİN TESPİTİ,
o Fren izleri,
o Sürtünme izleri,
o Lastik izleri,
o Biyolojik izler,
o Kazıntı izleri v.b.
o Araç üzeri ve aksamlarının analiz edilmesi,
• TRAFİK KAZASI TESPİT TUTANAĞININ ANALİZ EDİLMESİ,
o Tutanakta dikkate alınması gereken başlıklar ve bölümler,
o Trafik kazası tespit tutanağındaki krokinin analiz edilmesi,
o Trafik kazası tespit tutanağındaki açıklamanın analiz
edilmesi.
• KAZA YERİNİ FOTOĞRAFLAMA VE ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ,
• DOSYADA BULUNAN DELİLLERE GÖRE TRAFİK KAZASININ
DEĞERLENDİRİLMESİ,
o Öngörme ve engelleme tedbirleri,
o Karayolları trafik kanununa göre ihlal edilen kusurlar,
o Çoklu kazalarda tarafların kusurlarının irdelenmesi,
• BİLİRKİŞİ RAPORUNUN DÜZENLENMESİ,
o Dosya üzerinden veya kaza mahallinde yapılan keşfe göre;
§ Cumhuriyet başsavcılığının talimat bilirkişi raporu,
§ Asliye ceza/hukuk mahkemesinin talimat bilirkişi
raporu,
§ Ağır ceza mahkemesinin talimat bilirkişi raporu,
§ İş, Ticaret v.b mahkemelerinin talimat bilirkişi raporu.
• KULLANILAN PROGRAMLARA GÖRE KROKİ ÇİZİMİ,
o Esd 3/4 programı,
o Corel draw çizim programı v.b.
• TRAFİK KAZALARI İLE İLGİLİ ÖRNEK YARGITAY KARARLARI,
• KAMERA KAYITLARINA YANSIYAN GERÇEK TRAFİK KAZA VİDEOLARI,
• KURSİYERLER TARAFINDAN DÜZENLENEN ÖRNEK BİLİRKİŞİ RAPOR
ÖRNEKLERİNİN İNCELENMESİ

İletişim: info@bilirkisiraporlari.com

Programın Süresi:
İki hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri olmak üzere toplam 32 saat.
Ders Başlangıç ve Bitiş Saatleri:

Program Yeri – Başlangıç Tarihleri:
Talepe Göre Planlanmaktadır.

ÖN KAYIT FORMU İÇİN TIKLAYINIZ