0541 146 65 66
Sosyal Medya Hesaplarımız

Aktüerya Hukuku Uygulamalı Bilirkişilik-Uzmanlık Eğitimi Sertifika Programı

Aktüerya Hukuku Uygulamalı Bilirkişilik-Uzmanlık Eğitimi Sertifika Programı

Programın Amacı:

Bu programda amaçlanan, hukuka aykırı fiiller neticesinde meydana gelen ölüm ve uğranılan bedensel zararlar sebebiyle ortaya çıkan Destekten Yoksun Kalma ve İşgöremezlik Zararlarının(bedensel zararları) tazminata konu olacak tutarlarının hesaplanması konusunda ilgili kişilere gerekli olan bilgi ve becerilerin kazandırılmasıdır.

Programa katılanların, edindikleri aktüeryal bilgiler sayesinde,resmi bilirkişilik ve uzman görüşü (bilimsel mütalaa) verme faaliyetlerini aktüerya bilimi esaslarına bağlı olarak yapmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

Eğitimin Saati :

32 saat

Program İçeriği:

Sorumluluk Hukukunun Genel Esasları

 • Akdi Sorumluluktan Kaynaklanan Zararlar
 • Akit Dışı Sorumluluktan Kaynaklanan Zararlar

Beden Tamlığının İhlalinden Doğan Zararlar

 • Genel Olarak Beden Tamlığının İhlali Kavramı
 • Beden Tamlığı İhlali Zararı
 • Zarardan İndirim Sebepleri
 • Tazminatın Hesabı

Destekten Yoksun Kalma Zararları

 • Destekten Yoksun Kalma Kavramı
 • Destekten Yoksun Kalanlar
 • Zarardan İndirim Sebepleri
 • Tazminatın Hesabı

Bedensel Zararların Hesabına İlişkin Uyuşmazlıklarda Yargılama Usulü 

 • Görev ve Yetki
 • İspat Usulü
 • Bilirkişilik
 • Zamanaşımı
 • Ceza Davalarının Tazminat Davalarına Etkisi
 • Birden Çok Sorumlu Arasındaki İlişki (Rücu Davaları)

Uygulama:

• Finans Matematiği
o Paranın Peşin Değeri (Güncel Değeri) Kavramı
• Hayat Sigortaları Matematiği
o Beklenen Yaşam Süresi(Bakiye Ömür Kavramı)
o Türkiye Hayat Tabloları(TRH2010)
o Diğer Hayat Tabloları(PMF1931, CSO1980 vb.)
o Hayat Annüiteleri
• Beden Tamlığının İhlali Tazminatının Hesaplanması
o Aktüeryal Yöntem (6704 sayılı Kanun ve Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu
Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları tarafından öngörülen yöntem teorik)
o Yargıtay Uygulaması (Progresif Rant (%10 Artırım-İndirim) Yöntemi ve
PMF1931 Tablosu Teorik)
• Beden Tamlığının İhlali Tazminatı Hesabına Yönelik Uygulamalar
o Aktüeryal Hesap (Devre Başı Ödemeli Belirli Süreli Rant Yöntemi ve
TRH2010 Tablosu)
o Yargıtay Uygulaması (Progresif Rant (%10 Artırım-İndirim) Yöntemi ve
PMF1931 Tablosu uygulama)
Destekten Yoksun Kalma Zararları
• Destekten Yoksun Kalma Kavramı
• Destekten Yoksun Kalanlar
o Fiili ve Farazi Destek
• Gelir Paylaşım Oranları
• Dul Kalan Eşin Yeniden Evlenme Olasılıkları
• Zararın ve Tazminatının Belirlenmesi
• Zarardan İndirim Nedenleri
• Finans Matematiği ve Hayat Sigortaları Matematiği
o Paranın Peşin Değeri (Güncel Değeri) Kavramı
o Hayat Tabloları
o Hayat Annüiteleri
• Destekten Yoksun Kalma Tazminatının Hesaplanması
o Aktüeryal Yöntem (6704 sayılı Kanun ve Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu
Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları tarafından öngörülen yöntem)
o Progresif Rant (%10 Artırım-İndirim) Yöntemi
• Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Hesabına Yönelik Uygulamalar
o Aktüeryal Hesap (Devre Başı Ödemeli Belirli Süreli Rant Yöntemi ve
TRH2010 Tablosu)
o Yargıtay Uygulaması (Progresif Rant (%10 Artırım-İndirim) Yöntemi ve
PMF1931 Tablosu)

Kimler Katılabilir

 • Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler
 • Yeminli Mali Müşavirler
 • Avukatlar
 • Hakimler
 • İş Müfettişleri ve Uzmanları
 • İş güvenliği Uzmanları
 • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve diğer bölüm lisans mezunları

İletişim: info@bilirkisiraporlari.com

Programın Süresi:
İki hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri olmak üzere toplam 32 saat.
Ders Başlangıç ve Bitiş Saatleri: Talepe Göre Planlanmaktadır.

Program Yeri – Başlangıç Tarihleri:
Talepe Göre Planlanmaktadır.