0541 146 65 66
Sosyal Medya Hesaplarımız

İş Sağlığı ve Güvenliği Kapsamında Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi Eğitimi ve Sertifika Programı

İş Sağlığı ve Güvenliği Kapsamında Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi Eğitimi ve Sertifika Programı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KAPSAMINDA RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE YÖNETİMİ EĞİTİMİ VE SERTİFİKA PROGRAMI

Katılım Koşulları:

  1. İş Sağlığı ve Güvenliği Konularında Kariyer Hedefliyen Kişiler

Programın Amacı

Katılımcılara,

  1. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği
  2. Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik
  3. Makine Emniyet Yönetmeliği

mevzuatı temelinde,

  1. OHSAS 18001: İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
  2. ISO 45001: İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
  3. ISO 31000: Risk Yönetimi

ve ilgili birçok standart ve metodolojiye dayalı, Makine, Petrol, Gaz ve Petrokimya ile Yapı İşlerindeki sektör uygulamalarından örneklerle ‘‘ İş Sağlığı ve Güvenliği Kapsamında Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi’’ konusunun anlatılarak bu konulardaki teorik ve uygulama bilgi ve becerilerinin arttırılmasını sağlamak.

Programın Hedef Kitlesi:

İş Sağlığı ve Güvenliği alanında ya da konularında öğrenim gören, etüd, rapor ya da tez yazan; Önlisans, Lisans, Yüksek Lisans ya da Doktora öğrencileri.

Programın içeriği: Programın planlanan ders içeriği şu şekildedir:

  1. GÜN:

OHSAS 18001: İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 45001: İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 31000: Risk Yönetimi

İSG ve Kalite Yönetim Sistemleri

İş Kazaları ve Risk Değerlendirmesi: Uygulamalar

Makinelerde Risk Değerlendirmesi: Mevzuat ve Standartlar ile Uygulamalar

  1. GÜN:

İş Sağlığı: Mevzuat, Standart ve Metodolojiler ile Uygulamalar

Proses Emniyeti: Mevzuat, Standart ve Metodolojiler ile Uygulamalar

Proses Emniyeti: Mevzuat, Standart ve Metodolojiler ile Uygulamalar

İş Sağlığı ve Güvenliği/Proses Emniyeti: Risk Değerlendirmesi Saha Uygulamaları

  1. GÜN:

Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri: NEBOSH, IOSH vb. Hakkında Bilgiler

Proses Emniyeti: Mevzuat, Standart ve Metodolojiler ile Uygulamalar

Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği: Mevzuat, Standart ve Metodolojiler ile Uygulamalar

Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği: Mevzuat, Standart ve Metodolojiler ile Uygulamalar

 

Belge: Eğitimin en az % 70’ine katılan kişilere eğitim sonunda başarı veya katılım belgesi verilir. Başarı belgesi için eğitim sonunda yapılacak sınavda en az 70 puan almak gerekir.

Eğitim Dili: Türkçe

Program Ücreti:  750 TL ( KDV dahil )

İletişim: info@bilirkisiraporlari.com

Programın Süresi:
24 saat / 3 gün
Ders Başlangıç ve Bitiş Saatleri: Talepe Göre Planlanmaktadır.

Program Yeri – Başlangıç Tarihleri:
Talebe Göre Planlanmaktadır.