0541 146 65 66
Sosyal Medya Hesaplarımız

İnşaat ve Malzeme Laboratuvarı

İnşaat ve Malzeme Laboratuvarı Alanında Verdiğimiz Hizmetler

Han Danışmanlık  resmi ve özel kurumlara ait mevcut  binaların depremsellik  incelemelerini,  yapmaya, güvenliğini  koruduğunun    ya da korumadığının ve bugünkü  haliyle  kullanılmasında  statik açıdan  herhangi  bir sakınca olup olmadığının tahkik edilmesi konusunda hizmet vermektedir.

 

 • Zemin Kontrolü
 •  Projenin amacı ve kapsamı doğrultusunda inceleme yapılacak parselin jeoloji ve jeofizik çalışmalara dayalı arazi ve deneysel çalışmalar kapsamında zemin etüd raporu hazırlanır. Bu aşamada inceleme alanı ve çevresinin jeolojik yapısı ve yerleşime uygunluk durumu, İklimi bitki örtüsü ve su durumu gibi mühendislik kriterleri irdelenir. Arazi çalışmaları kapsamında söz konusu parsele yakın parselde zemin elastik ve dinamik parametrelerinin ve tabaka kalınlıklarının doğal koşullarda tespiti için sismik refraksiyon ve sondaj çalışması yapılır. Alınan numuneler zemin mekaniği laboratuarında Elek analizi, Serbest basınç ve Nokta yükleme deneylerine tabii tutulur.
 • Alan üzerinde bulunan mevcut binanın özellikleri tespit edilir. (Kat sayısı, m²s.)
 • Statik Değerlendirme
 • Mevcut yapının varsa projeleri temin edilir aksi halde röleve projesi çıkartılır.
 • Yerinde yapılan aletsel ölçümler ve incelemeler aşağıdaki hususlar üzerinden değerlendirilir
 • Taşıyıcı sistem değerlendirmesi
 • Beton dayanımının belirlenmesi (Karot basınç dayanım deney raporu)
 • Donatı incelenmesi (Ferroscane cihazı ile demir Röntgenleri çekilir.)
 • Saha zemin yapısı
 • Depremsellik ve hasar durumu
 • Yapı Denetim Kontrollerinin uygunluğu.
 • Bu değerlendirmeler sonucunda inceleme konusu yapının mevcut haliyle deprem bölgelerinde yapılacak binalar hakkında yönetmeliğe uygunluğu ve güçlendirilmeye gerek duyulup duyulmadığı tespit edilerek sonuçlandırılır. Eğer yapıda güçlendirme gerekiyorsa, yapı can güvenliğini sağlamıyor ise o zaman yapının mimarisine bağlı kalarak gereken güçlendirme takviyesi yapılır.

 

 

 

Beton Testleri

 • Taze betonda sıcaklığı ve işlenebilme özelliğini (Kıvam) ölçme
 • Taze betondan numune alma ve standart kür uygulama
 • Hilti ferroscan (Röntgen) cihazı ile demir donatının yerini, çapını ve paspayını belirleme
 • Yapıda sertleşmiş betondan karot alma, uçlarını keresek düzeltme ve         başlıklama
 • Beton çekici ile yapıda beton kalitesinin hemojenliğini denetleme
 • Her tür küp veya silindir numune veya karot üzerinde basınç dayanımı ölçme
 • TS 708’e uygun olarak çelik çubuklarda çekme deneyi

Zemin Deneyleri

 • Elek analizi ve hidrometre deneyi
 • Su muhtevasının tayini
 • Likit limit ile plastik limit ölçümü ve plastisite indisinin bulunması
 • Özgül ağırlık
 • Standart ve modifiye proktor deneyleri
 • Kum konisi
 • Konsolidasyon
 • Nokta yükü dayanım indeksi
 • Kohezyonlu zeminlerde serbest basınç dayanımının ölçümü
 • Dane boyu dağılımı
 • Kayaçlarda tek eksenli basma dayanımı
 • Üç eksenli basınç deneyi (UU,CU,CD)
 • Direk Kesme Kutusu
 • Kayada Üç Eksen basınç deneyi

Çekme Deneyleri

 • Çekme  deneyi* (Akredite Test TS EN ISO 6892-1 standartına göre )
 • Plastik ve kompozit malzemelerde  standartlara göre çekme  deneyi

 

Basma Deneyleri

 • Basma deneyi
 • Standartlara göre basma deneyi

 

Darbe Deneyleri

 • Darbe deneyleri(İzod – Charpy)
 • Standartlara göre darbe deneyi

 

Eğme ve Katlama Deneyleri

 • Eğme ve katlama deneyi
 • Özel nitelikli (çekme,basma,eğme) testleri
 • Standartlara göre eğme ve katlama   deneyi

 

Sertlik Ölçümleri

 • Rockwell C Sertliği  (Akredite test TS 140, EN ISO 6508-1 Standartına göre),
 • Makro sertlik ölçümleri   (Rockwell ,Vickers,Brinell)
 • Mikro sertlik (Akredite test TS 207, ISO 6507 standartına göre)
 • Shore ve barcol sertlik deneyi
 • Kaynaklı ve özel malzemelerde sertlik deneyi

Dipnot: Teknik bilgi içeren yazılarımızı ve örnek olay dosyalarımızı makalelerimiz kısmından görebilirsiniz.

Daha detaylı bilgi almak ve aklınıza takılan sorular ile ilgili talep formunu doldurabilirsiniz.