0505 543 37 42
Sosyal Medya Hesaplarımız

Blog

Anasayfa » Blog (5. Sayfa )
Hırsızlık Olayları ve Tespiti
Kapkaççılık, gasp, hırsızlık suçları mala karşı suçların değişik biçimleridir. Toplumu rahatsız etmektedir. Suçların büyük çoğunluğu faili meçhul kalmaktadır. Bu suçlarla...
Grafoloji ve Sahtecilik İncelemeleri
Grafoloji ve Sahtecilik İncelemeleri   Bu belgeler; şahsi mektuplar, kartpostallar, anonim mektuplar, iş belgeleri(bağlantıları), sözleşme, senet, kontrol, antlaşma, vasiyetname, yeminli...
Öldürme Yaralama Olayları
Cinayetler diğer ölüm nedenlerine göre toplumun daha fazla dikkatini çeker ve dehşete düşürür. İlgililer bunun nedenleri üzerinde araştırma yaparlar ve...
Yangın Sonrası Olay Yeri İncelenmesi
Yangına müdahaleyi itfaiye yapar ve söndürmekle yükümlüdür. Bu esnada kolluk kuvvetleri yangın mahallinin güvenliğini sağlar ve olayla ilgili bilgi edinmeye...
Delillerin Korunması
OLAY VE OLAY YERİ KAVRAMLARI 3.1. Olay Doğa güçlerinin etkisiyle veya insan davranışı sonucu ortaya çıkan, oluşan durum, ilgiyiçeken veya...
Marka Sahteciliği ve Fikri Mülkiyet Suçları
Giriş Hukuk devletinin gereklerini yerine getirme açısından varlığına ve etkinliğine en fazla ihtiyaç duyulan kurumlardan biri şüphesiz ki polis teşkilatıdır....
Delillerden Dolayı Mağdur Olan İnsanlar
Giriş Ceza adalet sisteminde ve suç analizinde delillerin kişilerin masumiyetini ispatlamada ve gerçek suçluya ulaşmada büyük katkısı vardır. Bunların aleyhinde...
Senet, İmza ve Adli Belge İncelemeleri
Yazı, Senet, İmza, Grafoloji  ve Adli Belge İncelemeleri Amaç Hukuk sistemimizde ve uygulamada belge ve belgeleri meydana getiren unsurlardan, belge...
Suç Yeri ve Delil Güvenliği
POLİS EĞİTİMİNDE UYGULAMALI ADLİ BİLİMLER / KRİMİNALİSTİK / SUÇ YERİ VE DELİL GÜVENLİĞİ / SUÇ ANALİZİ DERSLERİNİN ANALİZİ MUSTAFA KAYGISIZ...
Trafik Kazası Soruşturmasının Aşamaları
TRAFİK KAZASI SORUŞTURMASININ (İNCELEME) AŞAMALARI Öncelikle bu makale teknik bilgiler içermektedir Trafik Kazaları ile ilgili Teknik Destek Almak İçin Tıklayınız Özet...
Yargılamanın Tarihsel Gelişimi
Adalet insanlıkla başlamış az veya çok gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Dinlerde ve ilk toplumlarda “günah” ile “suç” aynı anlamda kullanılmıştır. Din kurallarında...
Parmak İzi İncelemesi ve Kimlik Tespiti
Parmak İzi İncelemesi ve Kimlik Tespiti   1. Amaç Bu deneme çalışmamızda parmak izleri ile kimliklendirmenin farklı yönleri incelenmiştir. Parmak...
Nasıl Bilirkişi Olunur ?
Bilirkişi Olmak İstiyorum Bilirkişilik müracaatları ve bilirkişi listelerinin oluşturulması, 01/06/2005 tarih ve 25832 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Ceza Muhakemesi Kanununa...
Bilirkişi Ücretlendirmesi
Adalet Bakanlığından: HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU BİLİRKİŞİ ÜCRET TARİFESİ Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin amacı, 12/1/2011 tarihli...
Bilirkişi Nedir ?
Bilirkişi: Çözümü uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hâllerde oy ve görüşünü sözlü veya yazılı olarak vermesi için başvurulan gerçek...