0505 543 37 42
Sosyal Medya Hesaplarımız

Blog

Anasayfa » Blog (4. Sayfa )
Ölüme Neden Olan Yaraların Kriminal İncelemesi
Ölüme Neden Olan Yaraların Kriminal İncelemesi Yaralama/yaralanma ve ölüm olguları kaza, cinayet, intihar olarak karşımıza çıkması mümkündür. Bu üç olgu...
Ölüm Nedeni ,Teşhisi ve Kriminal İncelenmesi
Ölüm Nedeni ,Teşhisi ve Kriminal İncelenmesi Ölümü teşhis etmek için birçok yöntem bulunmaktadır. Ve bunların birçoğu karışık aletler gerektirir. Ancak...
Ölüm Olaylarının Hukukta İncelenmesi ve Ölüm Çeşitleri
Ölüm Olaylarının Hukukta İncelenmesi ve Ölüm Çeşitleri Ölüm, canlı bir varlığın (insan, hayvan ve bitkinin) hayati faaliyetlerinin kesin olarak sona...
Ölüm Sonrası İşlemler ve Kriminal İnceleme
 Ölüm Sonrası İşlemler ve Kriminal İnceleme Zorlamalı, şüpheli ölümlerde cesetlere cenaze işlemlerinden önce adli araştırma ve inceleme işlemlerinin yapılması gerekir....
Ölüm Zamanının Belirlenmesi ve Kriminal İncelemesi
Ölüm Zamanının Belirlenmesi ve Kriminal İncelemesi Ölüm zamanının doğru tayini adli tahkikatı yönlendirmesi açısından önemlidir. Ancak kesin bir zamanı belirleyecek...
Ölüm Yaralama Olaylarının Kriminal İncelemesi
Şiddet Olayları, Yaralama ve Ölüm Sonrası  Olay Yerinin Kriminal Olarak İncelenmesi Cesedin dış muayenesinde dikkat ve not edilmesi gerekenler; Özellikle...
Trafik Kazası İncelemesi ve Kriminal İnceleme
Trafik Kazası ve Sonrasında Olay Yeri İncelemesi ve Kriminal İnceleme Trafik kazalarının nedenlerini araştırmak, kazaya karışan araçların kaza yerindeki durumunu incelemek,...
Yangın Olaylarında Kusur Dağılımı
Yangın Olaylarında Kusur Dağılımı Yangın mahallinin incelenmesinin amacı yangının ilk olarak kasıt sonucu mu yoksa kaza sonucu mu çıktığını öğrenmek;...
Yangın Sonrası Olay Yeri İncelenmesi
Yangın Sonrası Olay Yerinin Kriminal Olarak İncelenmesi   Yangın suçunun soruşturulmasında olay yeri incelemesinin önemi büyüktür. Çünkü kasıtlı yangınlar planlanarak...
Diplomaların Sahtecilik Açısından İncelenmesi
Diplomaların Sahtecilik Açısından İncelenmesi Teknolojideki hızlı gelişim kâğıt materyalinin kolay ve gerçeğe çok yakın kopyalanabilmesine imkân sağlamakta, yüksek teknolojik baskı,...
Belgelerde Güvenlik Unsurları
  BELGELERDE GÜVENLİK UNSURLARI TARİHE BAKIŞ Yine Sümerlerin Anadolu’da M.Ö.4000’lerde çivi yazısını ve M.Ö.3000’lerde ilk yazılı belge niteliğinde kil tabletler...
Bilirkişilik Temel Eğitim İzni Verilen Eğitim Kuruluşları
        BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİM İZNİ VERİLEN EĞİTİM KURULUŞLARI      (Pdf hali sayfanın aşağı kısmındadır.) ADANA TMMOB...
Yeni Bilirkişi Yönetmeliği Yayınlandı
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; bilirkişiliğe başvuru ve kabul şartları, bilirkişilerin nitelikleri, eğitimi,...
Hukuk Sisteminde Bilirkişilik
BİLİRKİŞİLİK İLE İLGİLİ MEVZUAT Aşağıda ilgili mevzuatlarda bilirkişilik hususları kısaca ifade edilmiştir. kanunların içeriğine bakarak daha geniş bilgi edinilmesi mümkündür....
Trafik Kazalarında Kusur Tespiti ve Bilirkişi Raporu
    Trafik Kazası Kusur Tespiti ve Bilirkişi Raporu   Trafik Kazalarında Kusur Tespiti Aşamaları Hasarlı, yaralamalı ve ölümlü trafik...
Adli Bilimler Eğitimi
Polislik mesleği; temelde eğitimi olmak üzere çalışma alanı da uygulamaya yöneliktir. MEB örnek öğretim proğramları Öğretmen uygulama kitabı Her konu...
İdari Soruşturmada Delillendirme
I. İDARİ SORUŞTURMA GENEL BİLGİLER 1. Amaç Bu çalışmada kamu hizmetlerini yürüten memurlarla ilişkili olarak işlediği iddia edilen fiil ya...
Dedektiflik Tarihine Bakış
DEDEKTİFLİK TARİHİ Her insan bir dedektiftir. Her arayan bulamaz ama bulanlar ancak arayanlar arasından çıkar (atasözü). Bir bilim adı; Benim...