0505 543 37 42
Sosyal Medya Hesaplarımız

Blog

Anasayfa » Blog (4. Sayfa )
Ölüm Yaralama Olaylarının Kriminal İncelemesi
Şiddet Olayları, Yaralama ve Ölüm Sonrası  Olay Yerinin Kriminal Olarak İncelenmesi Cesedin dış muayenesinde dikkat ve not edilmesi gerekenler; Özellikle...
Trafik Kazası İncelemesi ve Kriminal İnceleme
Trafik Kazası ve Sonrasında Olay Yeri İncelemesi ve Kriminal İnceleme Trafik kazalarının nedenlerini araştırmak, kazaya karışan araçların kaza yerindeki durumunu incelemek,...
Yangın Olaylarında Kusur Dağılımı
Yangın Olaylarında Kusur Dağılımı Yangın mahallinin incelenmesinin amacı yangının ilk olarak kasıt sonucu mu yoksa kaza sonucu mu çıktığını öğrenmek;...
Yangın Sonrası Olay Yeri İncelenmesi
Yangın Sonrası Olay Yerinin Kriminal Olarak İncelenmesi   Yangın suçunun soruşturulmasında olay yeri incelemesinin önemi büyüktür. Çünkü kasıtlı yangınlar planlanarak...
Diplomaların Sahtecilik Açısından İncelenmesi
Diplomaların Sahtecilik Açısından İncelenmesi Teknolojideki hızlı gelişim kâğıt materyalinin kolay ve gerçeğe çok yakın kopyalanabilmesine imkân sağlamakta, yüksek teknolojik baskı,...
Belgelerde Güvenlik Unsurları
  BELGELERDE GÜVENLİK UNSURLARI TARİHE BAKIŞ Yine Sümerlerin Anadolu’da M.Ö.4000’lerde çivi yazısını ve M.Ö.3000’lerde ilk yazılı belge niteliğinde kil tabletler...
Bilirkişilik Temel Eğitim İzni Verilen Eğitim Kuruluşları
        BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİM İZNİ VERİLEN EĞİTİM KURULUŞLARI      (Pdf hali sayfanın aşağı kısmındadır.) ADANA TMMOB...
Yeni Bilirkişi Yönetmeliği Yayınlandı
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; bilirkişiliğe başvuru ve kabul şartları, bilirkişilerin nitelikleri, eğitimi,...
Hukuk Sisteminde Bilirkişilik
BİLİRKİŞİLİK İLE İLGİLİ MEVZUAT Aşağıda ilgili mevzuatlarda bilirkişilik hususları kısaca ifade edilmiştir. kanunların içeriğine bakarak daha geniş bilgi edinilmesi mümkündür....
Trafik Kazalarında Kusur Tespiti ve Bilirkişi Raporu
    Trafik Kazası Kusur Tespiti ve Bilirkişi Raporu   Trafik Kazalarında Kusur Tespiti Aşamaları Hasarlı, yaralamalı ve ölümlü trafik...
Adli Bilimler Eğitimi
Polislik mesleği; temelde eğitimi olmak üzere çalışma alanı da uygulamaya yöneliktir. MEB örnek öğretim proğramları Öğretmen uygulama kitabı Her konu...
İdari Soruşturmada Delillendirme
I. İDARİ SORUŞTURMA GENEL BİLGİLER 1. Amaç Bu çalışmada kamu hizmetlerini yürüten memurlarla ilişkili olarak işlediği iddia edilen fiil ya...
Dedektiflik Tarihine Bakış
DEDEKTİFLİK TARİHİ Her insan bir dedektiftir. Her arayan bulamaz ama bulanlar ancak arayanlar arasından çıkar (atasözü). Bir bilim adı; Benim...
Olay Yeri ve Delil İncelemeleri
Olay Yeri ve Delillerin Kriminal  İncelemeleri   Suç soruşturmasının en önemli aşamalarından birini delil toplama ve bu amaçla yapılan olay...
Bilişim ve İnternet Suçları
1. BİLİŞİM (DATA– İLETİŞİM – DİJİTAL) DELİLLERİ Bilgiyi (ses, görüntü, belge vb.) ileten, saklayan(gizleyen), depolayan, değiştiren teknolojik sistemlere ve bunların...
Görüntü, Kamera Kaydı, Fotoğraf Üzerinden Eşkal Teşhisi ve Raporlanması
  Görüntü, Kamera Kaydı, Fotoğraf Üzerinden Eşkal Teşhisi ve Raporlanması   TEŞHİS İŞLEMİ VE GÖRÜNTÜ-EŞKAL-FOTOĞRAF-ROBOT RESİM BULGULARI Eşkâl oluşturarak kişileri...
Cinsel Suçlar ve İncelenmesi
Cinsel suçlar her devir ve toplumda işlenmiş ve toplumlarda dinlerde insana yönelik en ağır suçlar içerisinde yer almıştır. Kişinin mahremiyetine,...
Trafik Kazası İncelemesi ve Bilirkişi Raporu
  Trafik Kazası İncelemesi ve Bilirkişi Raporu   Trafik kazalarında; ne oldu? Niçin oldu? Yasal olarak kim sorumlu? Bu soruların...