0505 543 37 42
trende
Sosyal Medya Hesaplarımız

Blog

Anasayfa » Blog (4. Sayfa )
Bilirkişi Raporuna İtiraz
BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ Bilirkişi raporu tarafların beklentilerini karşılamayabilir; rapor bir takım eksiklikleri barındırabilir. Böyle bir durumda taraflar başta olmak üzere...
Bilirkişi Raporunun Davaya Etkisi
BİLİRKİŞİ RAPORUNUN DAVAYA ETKİSİ Bilirkişi raporu serbestçe değerlendirir. Bilirkişiyi görevlendiren merci, bilirkişinin oy ve görüşü ile bağlı değildir. Delillerin serbestçe...
Bilirkişi Raporu Nasıl Sorgulanır?
Bilirkişi Raporu Sorgulama Bilirkişi raporu ilgili birime (şahıs, savcılık, mahkeme) verilir. Bu makamlarda raporların suretlerini davda taraf olanlara verirler. Şahıs...
Bilirkişi Raporu Nasıl Olmalıdır ?
Bilirkişi Raporu Nasıl Olmalıdır ?   Bilirkişi Raporu Nasıl Olmalıdır ? Bu bilirkişi raporunun bilirkişiyi görevlendiren merci tarafından dikkate alınabilmesi...
Bilirkişi Raporu Kaç Ayda Gelir?
Bilirkişi Raporu Kaç Ayda Gelir ? Bilirkişi Raporu Kaç Ayda Gelir ? Bilirkişinin görev süresi: Bilirkişi, görevlendirmeyi yapan merci tarafından...
Bilirkişi Raporu Nedir ?
  Bilirkişi Raporu Nedir ?     Bilirkişi Raporu Nedir ? Bilirkişi incelemesi modern dünyanın ispat aracıdır. Bilirkişi, bir uyuşmazlığın...
Olay Yerinde Görevliler ve Sorumlulukları
  1. OLAY YERİNDE GÖREVLİLER Suç soruşturmasının en önemli bölümlerinden birisi olay yeri inceleme ve delil toplama sürecidir. Özellikle suç işlenirken...
Kriminal İnceleme Nasıl Yapılır ?
KRİMİNAL İNCELEME NASIL YAPILIR ? İşlenen suçlar neticesinde olay yerinde bırakılan delilleri günümüz, bilimsel ve teknik yöntemleri yardımıyla inceleyip değerlendirerek...
Bilirkişi Başvuru İlanları
        BİLİRKİŞİLİĞE KABULE VE BİLİRKİŞİLİK BAŞVURU USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN DUYURU Link için Tıklayınız   SAMSUN BİLİRKİŞİLİK...
Bilirkişilik Temel ve Alt Uzmanlık Alanları
              Bilirkişilik Temel ve Alt Uzmanlık Alanları Not:Dosyanın pdf hali ve tamamı sayfanın alt...
Bilirkişilik Başvuru Şartları
BİLİRKİŞİLİĞE KABULE VE BİLİRKİŞİLİK BAŞVURU USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN DUYURU Bilirkişilik bölge kurulları tarafından 6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 8 inci...
Cinsel Saldırı Olaylarında Olay Yerinin İncelenmesi
Cinsel Saldırı Olaylarında Olay Yerinin Kriminal Olarak İncelenmesi Cinsel saldırı olaylarında mağdur, şüpheli, sanık ve olay yeri çerçevesinde bulguların bulunması mümkündür....
Havasızlık (Boğulma) Nedeniyle Ölümlerin Kriminal İncelemesi
Havasızlık (Asfiksili) Nedeniyle Ölümlerin Kriminal İncelemesi Bu ölümleri mekanizmalarına göre şöyle sınıflayabiliriz: 1.    Solunum yolundaki engeller (mekanik asfiksi); akciğerlere yeterince...
Olay Yerinin İncelenmesi için Adli Tıp Bilgileri
Olay Yerinin İncelenmesi için Adli Tıp Bilgileri Çok zaman yaralama ve ölüm olguları ile kolluk öncelikle karşılaşmakta, haber verilmekte ve...
Ölüm Çeşitleri ve Kriminal İncelemesi
Ölüm Çeşitleri ve Kriminal İncelemesi Ölüm çeşitlerini farklı açılardan sınıflandırmak mümkündür. Gerçekleşme şekillerine göre tabii ölümler, patolojik ölümler ve zorlamalı...
Ölüme Neden Olan Yaraların Kriminal İncelemesi
Ölüme Neden Olan Yaraların Kriminal İncelemesi Yaralama/yaralanma ve ölüm olguları kaza, cinayet, intihar olarak karşımıza çıkması mümkündür. Bu üç olgu...
Ölüm Nedeni ,Teşhisi ve Kriminal İncelenmesi
Ölüm Nedeni ,Teşhisi ve Kriminal İncelenmesi Ölümü teşhis etmek için birçok yöntem bulunmaktadır. Ve bunların birçoğu karışık aletler gerektirir. Ancak...
Ölüm Olaylarının Hukukta İncelenmesi ve Ölüm Çeşitleri
Ölüm Olaylarının Hukukta İncelenmesi ve Ölüm Çeşitleri Ölüm, canlı bir varlığın (insan, hayvan ve bitkinin) hayati faaliyetlerinin kesin olarak sona...